Try looking in the monthly archives. May 2016

Вечната Дилема Наречена Бог: Интервю с Минчо Минчев

0

Има различни постановки относно съществуването на Бог и връзката му с хората, но те като че ли представят още по-объркващи твърдения, които са нищо повече от един порочен кръг. Постоянно изникват въпроси за същността на Бог, която може да бъде разбрана, ако се погледне от една революционна перспектива, представена в книгата “Материята е Антиматерия” с […]

Continue Reading...

Великото Дело на Братята Евлоги и Христо Георгиеви

0

Днес, мислещите българи, повече от всякога си задаваме въпроса: Какъв е нашият принос за просперитета на българската нация? Има хора, които нееднозначно отговарят, че промяната към по-добро бъдеще е трудна и почти непостижима на индивидуално ниво. Но има и други хора, които са убедени и непоколебими в своята мисия да допринесат за развитието на България […]

Continue Reading...