Home » Uncategorized » Вечната Дилема Наречена Бог: Интервю с Минчо Минчев

Вечната Дилема Наречена Бог: Интервю с Минчо Минчев

Има различни постановки относно съществуването на Бог и връзката му с хората, но те като че ли представят още по-объркващи твърдения, които са нищо повече от един порочен кръг. Постоянно изникват въпроси за същността на Бог, която може да бъде разбрана, ако се погледне от една революционна перспектива, представена в книгата “Материята е Антиматерия” с автор Минчо Минчев. Представям на Вашето внимание едно изчерпателно интервю с автора на тази забележителна книга.

български автор

Как се зароди идеята за написване на книгата “Материята е Антиматерия”?

Никога няма случайност, както и не е случайна идеята за тази книга. Заглавието е стряскащо, но е точно така, Материята е Антиматерия. Това е първото и основно нещо, което трябва да се разбере не само от отделни хора, но и от световната наука. В съвременната наука много се говори за Антиматерия, но струва ми се, че никой не разбира смисъла на това понятие, в това число и хората от научния център ЦЕРН в Швейцария,  които с Големия Ядронен Колайдер търсят Божията частица. Ние знаем за понятието Висш Космически Разум. Това означава Бог, който Бог има стотици имена, като само Корана му дава сто имена, и едно от тях е Аллах. Знаете от книгата, че в космоса всичко е Бог. Това означа, че няма нещо, което да няма разум и енергия. Мисъл може да има само от разум. Следователно, идеята идва от разума чрез мисълта. От тук може да кажем, че всяка мисъл е на Висшия разум. Тоест, разговора, който сега водим го води Висшият разум чрез нас поотделно, като човеци. Проблемът по това неразбиране е, че досега няма точна и ясна формулировка на понятието Бог, какво представлява Той, а винаги се говори за Него с някаква неяснота и мистика, с които въпросът до тълкуванието Му опира до Библията или до някои други подобна книги, които също не дават яснота на това понятие. Тъй като Бог е всичко, което Е, то и нашето тяло е на Бог до най-малката клетка, молекули и атоми съставящи клетките, а самите атоми са съставени от разум и енергия. От кого сме произлезли, считам че не е нужно да се обяснява, след като Всичко, което съществува е Бог. Тоест, човекът е проявен Бог в материя и форма от Антиматерия. В този смисъл Антиматерията винаги си съществува и е невъзможно да се произведе. Някой може да каже, че има изкуствен интелект, например, компютърът. Тук въпросът опира до това, че този изкуствен интелект не е в никакъв случай единици и нули, както знае науката, а е от разума и енергията, което означава Бог. Тоест, Бог е компютърът и програмирането, независимо че човекът знае, че го прави.  Така, че чрез тази книга с идеята за нейното написване, Бог най-после даде от Него чрез мен, като човек, ясно обяснение, какво представлява Той, като състояние и как Той ръководи процесите на живота, защото сам Бог е процес и животът. Както казах всичко в космоса е Бог. Така че вместо космос, може спокойно да казваме Бог.

Каква е основната теза на книгата?

Отговорът на този въпрос е продължение от първия, защото споменах, че основната идея в книгата е да се опише какво представлява Бог и как той ръководи Всичко, което Е, и оттам да се даде отговор, какво е човекът и Битието, което Битие е целият космос. Тоест, основната теза в книгата е, че човекът е проявен Бог във форма на човек, а Бог, като тяло на човек, самопоставя себе в пълна илюзия и измама, за да изглежда човек и да се даде разбирането, че човекът не е отделен от Бог, но играе някаква собствена роля на земята, която роля Бог я играе. В цялата тази измама, Бог така поставя нещата в собствената си измама човек, че човекът непрекъснато да говори за Бог, но да не разбира какво е това Бог и да търси непрекъснато места и поводи за връзка с Бог. Ясно ли го казах? Бог е целият космос, без изключение за нищо, защото Той формира космоса от разум и енергия и всичко друго чрез тях вътре в космоса. Тоест, разумът и енергията са Антиматерията, а чрез тях се формира материята. Този въпрос се разбира едва тогава, когато се прочете книгата.

български автор

Авторът на “Материята е Антиматерия”-Минчо Минчев

Как бихте отговорили на опонентите Ви, които не са съгласни с твърденията описани в книгата?

Няма какво да отговарям на опонентите си, защото и тях Бог ги създава, но с други теории, които имах удоволствието преди написването на тази книга да ги изуча много добре и то така, че считах че темата прераждане, карма, причинно следствени връзки е последна и повече няма какво да се изучава. Отделно от тази тема има и много постановки за душата, духа, за връзките с Бога и т. н. Бих казал сега, че това е една голяма Духовна игра, която Бог я налага по целия свят с различни Духовни общности, които на свой ред са окончателно оплетени в тази тема, така че те да бъдат основните опоненти на книгата “Материята е Антиматерия”. Само едно ще им кажа, че ако скрия тази книга, аз ще говоря по темите, които споменах повече от тях, защото основно съм изучил Библията и то с ръководство на Бог, за да ми разкрие кодовете й, основно съм изучил Петър Дънов, ученията на инж. Татяна Микушина и на акад. Маслов Леонид Ивановч от Русия, както и много други книги, които ми дадоха разбирането и подготовката за написването на тази книга. Но преди това Бог проведе и индивидуално обучение с мен за четиридесет дни в пълна изолация в моя офис, което обучение не го препоръчвам на никой друг. Всичко това е описано в книгата. Казах, че Космосът е Бог. Следователно, опоненти ми са само тези хора, които Бог ги създава и не са прочели книгата от корица до корица. Който е имал разрешение от Бог да я прочете, той вече не ми е опонент, защото влиза в обяснението на играта, която Бог я създава с хората и природата. Затова ще кажа по един начин и той е, че Бог хвана мен, като заложник да изживея всичко описано в книгата, след това да ми даде разбирането, че от мен, като човек нищо не зависи през целия ми живот, както и нищо не зависи от всеки друг в този свят от седем и половина милиарда човека на земята. Останалото е измама и илюзия, че хората са самостоятелни да решават нещо. Това разбиране Бог ми го наложи практически сам да се убедя в него, и то така, че после да го опиша точно така, както е било. Разговорът, който се води между мен и Бог и е описан в книгата ми, както и в книгите на Нийл Доналд Уолш, е само разговор от Висшия Аз, който формира човека изцяло. Висшият Аз може да разложи даден разговор в човека на колкото си иска участници. Точно с това нещо Бог е дал на медицината понятието лудост в човека, познато като шизофрения и различни параноидни шизофрении, но истината е такава, че това е само част от играта на Бог със своята част човека.

Съзнавате ли, че аргументите, които представяте за същността на Бог могат да разтърсят основите, на които се крепи християнството като религия?

Християнството като религия е също една огромна игра, както и всяка друга религия, особено сега, когато става дума за тероризъм от ислямисти и всичко се е наежило срещу мюсюлманите и т.нар. радикален ислям. Всичко това, както казах, е част от голямата игра на Бог с религиите, вярата, неверието и различните учения. Писах така още от първия ред на книгата “Бог е Всичко, което Е”! Това означава, че всяка религия е такава, каквато Бог я създава, в това число и радикалният ислям. Това е голямата бъркотия, която Бог я разиграва със своите части, наречени “човеци”. Може ли някой да си представи, който не е чел книгата, че самата идея за тероризъм, самоубийствени атентати, жертви, ранени, пищящи линейки и полицейски коли, разследващи, население и т.н., че всичко това е Бог в действие на театъра религия, тероризъм, процес и живот? Едва ли! Затова ще кажа така. Бог, въпреки, че прокарва идеята за Квантов преход и повишаване съзнанието на хората, Той не би се лишил с лека ръка от този собствен Кеф, който върти в момента чрез хората и да разкрие на масовото население цялата си игра на своята част хората. Вероизповеданията Му, без значения кои са те, винаги са служили за допълнителна каша в различните държави. Запомнете, Бог си играе сам със себе си чрез всички негови части така, както едно коте си играе с опашката си, в случая с християнство и ислям, подкрепени с радикален ислям и тероризъм. Генезисът на тероризма не е радикалният ислям, а е разумът, който дава мислите на хората терористи, за да се самоубият. Това, което се говори, че радикалният ислям обучава хората за добър задгробен живот е само част от играта на общия разум. Ами тези хора нали също са част от Бог. Бог често пъти ми дава възможност на разсъждения по тези въпроси и всичко стига до смях с играта Му, получава се нещо като виц, който виц за хората е кошмар, а за Бог е детско занимание сам със себе си чрез своите части. Обаче, Бог в момента, все пак дава някаква възможност книгата да се чете от определени хора, а не масово, както е, например, книгата на Дан Браун “Шифърът на Леонардо”, която книга не казва абсолютно нищо около мистериите, спрямо това, което се казва в книгата “Материята е Антиматерия”, за да може да даде постепенно някакво разбиране за себе си, защото и разкриване тайната за себе си също е част от играта Му.

красота

В книгата нееднократно споменавате, че човек няма свободна воля. Бихте ли обяснили с примери валидността на подобен аргумент? 


До сега и това говоря, че хората правят това, което Бог реши и иска да се прави. За да се каже аргумент, то човек може да го разбере напълно само тогава, когато изпита моето състояние, в което аз бях и е описано в книгата, после да види сам, че му потъват всички гемии и накрая да се убеди, че той сам се дави в собствената си немощ и няма нищо, с което да може да промени нещата да тръгнат в положителна посока, въпреки, че осъзнато вижда как стоят събитията и Бог му казва, че докато Той не реши, човекът нищо не може да промени. Затова често казвам, че е голяма илюзия, че човек има свободна воля. Ако човек има свободна воля, той никога няма да е беден, няма да е болен, няма да е скован като дърво пред жена, или на сцена, или където и да е, а ще прави точно това, което е най-добро за него. Любовта или Божията любов е меко казано ала-бала. Преди да има Божия любов, Бог може да те прекара през девет ада в десети. Свободната воля не е психично състояние или физична величина. Тя е само заблуда, която е дадена на човека и тази заблуда, че нещата не вървят в желаната насока се прикрива с всякакви първородни библейски грехове в Адамската градина. Вятър и мъгла е тази адамова история. Измама са всякакви първородни грехове, защото Бог не може да е грешен, ако сам Той реши да се постави в такава роля на грешник, тъй като човекът е част от Бог. Човек е проявен Бог. Казано по друг начин, това означава, че всяка роля за смисъла на живота на човека Бог я създава. Тоест, животът няма смисъл, както много често някои казват, че смисълът на живота е еди какво си. Имат смисъл от живота единствено събитията, които Бог им придава смисъл по отделно, въпреки че и това е много оплетено, като разбиране и тълкувание, защото самият живот е Бог и често пъти Бог оплита едно събитие с хиляди други. Бог е процес, което означава, че всичко в този свят е процес, което пък означава, че Бог е животът под формата на някакъв процес.

Съгласно твърденията Ви, че човек е управляван от Бог във всички аспекти и де факто нищо не зависи от човека, не мислите ли, че ние хората се превръщаме в “странични наблюдатели” на собствения си живот?

Аз вече зная повече от добре, че не мисля нищо. Мислите са на Бог, но под илюзията човек. Отново казвам, че Бог създава човека от себе си и Бог предава на човека някакъв живот с отделни събития, които събития се променят непрекъснато, колкото и да изглеждат относително постоянни. Тоест, тялото човек е проявен Бог, което тяло служи единствено като био робот, за да може Бог да прокарва всичко, което се прави чрез тялото, но Бог го прави, за да изживее собствен кеф от своето съществуване чрез човека. Бог може да даде състояние, все едно собственото съзнание на човека се издига високо и да наблюдава себе си, както един парапланерист наблюдава долу земята, но и неговото тяло да е на нея. Човекът е само инструмент, във вид на тяло, аз му казвам “био робот”, за да може Бог чрез човечеството да си върти такива сценарии, които винаги ще му доставят удоволствие. За да стане по-ясно, вземете следния пример. Представете си един компютърен специалист, който си е направил електронна игра за различни варианти на футболна игра с компютърно игрище. Специалистът си играе на футболна игра така, както на него му харесва. Да, но тази футболна компютърна игра я прави Бог, но чрез този компютърен специалист и Бог се забавлява с това, че човекът не разбира, че е Бог, а Бог така се е самооплел, като човек, че никога да не разбере, че човекът е Бог в действие за своя игра. Малко сложно се получава, но това е простото обяснение, което за някои хора е много сложно. Бог често дава възможност на определени хора да казват, оставете Бог настрана, дайте да видим нашите човешки дела. Да, но тези дела са на Бог чрез играта, която Той прави за своя кеф с хората. За Бог, че ще направи едно цунами, както беше преди няколко години в Югоизточна Азия, декември 2004 год., ако не греша, и ще унищожи над 280 хил. човека не е абсолютна никаква трагедия, но чрез Неговата игра Той създава трагедия за хората от целия свят. Същото е и с войните, тероризма, сега радикалния ислямски въпрос оплетен чрез вълната от имигранти в Евросъюза. Той е част от играта, за да може сега да се развие за кеф на Бог. Това е играта на Бог, невероятно е, но е така, като се знае, че Бог е Любов. Бог е всичко, което Е! Той е любов и омраза за хората, но не и за себе си в Неговата игра.

Известна доза пасивност може да се появи у човек, който приема тезата за илюзорната свободна воля. Това означава ли, че трябва да приемем всичко, което ни се случва, без никакви усилия до променим реалността си?

Хората имаме само илюзията и измамата, че от нас зависи нещо в този свят. Така го казвам. Ако Бог не даде това разбиране, то трудно се възприема, дори е невъзможно. Нали това говоря досега, че всичко е Божия игра, за която игра е създаден човека, за да постигне Бог по-голям кеф за себе си от собствената си игра със своите части хората.

Как на практика се осъществява връзката на човек с Бог?

Няма връзка, а има съответна заблуда и илюзия на човека, която Бог му я поставя, тъй като Бог и човек е едно и също нещо. Всичко е Бог и от тук винаги следва да се тръгва. А това, че се говори в Библията, че Бог създаде човека по свой образ и подобие и от кал е само за по-голямо объркване. Общо взето целият човешки живот е заблуда и илюзия, но така е направено, че хората да считаме, че всичко е истинско за дейността на човека от физическа, научна, медицинска и психологична гледна точка. Това, обаче, се разбира едва тогава, когато най-напред се даде възможност за изживяване и то по решение на Бог точно с цел разбиране на това състояние, че няма отделеност между Бог и човека. Проблемът е самото изживяване, защото тогава е пълният кошмар на объркване, за да се прекара изживяващият през много неща и накрая Бог да даде яснота с разбиращия фактор, че Той играе цялата роля в тялото човек, като ум, психология, физика, метаболизъм, отделителна система, таланти и т.н. Съжителството Бог-човек е едно и също нещо. Човек няма как да съществува по никакъв начин отделен от Бог. Дори процесът полово размножаване става по воля на Бог и точно тогава Бог се проявява, но така е измайсторено, че да се счита, че от секса между мъж и жена се ражда човекът. Това е само скритата форма за размножаване. Без Бог дете никога не може да има. Разбирате ли? Но Бог така създава нещата, като се проявява в материя и форма, за да изглежда човек, че първо прави заблудата да се счита, че човекът има собствен ум, че е отделен от Бог, че всичко зависи от него, а не от Бог и после така се завъртат нещата, че като се приеме, че е отделен от Бог после да се счита, че се постига някаква връзка между човека и Бог. Истината е такава, че Бог може да даде ясна връзка на всеки човек, без изключение и не е нужно никаква Духовна осъзнатост, защото и това е игра на Бог, както е друг и въпросът, дали Бог ще даде на човека разяснението как става тази връзка.

В твърденията Ви има определени философски елементи. Мислите ли, че ако повече хора приемат тезата Ви, ще се отърсят от многобройните страхове, които имат относно съществуването си, както и ще се научат да живеят по-щастливо?

Страхът е също Божие състояние в човека. Той не е случаен, както и всяко друго психично състояние в човека. Нали казвам постоянно за голямата игра. Всяко философско твърдение, казано от някой е дадено от Бог, но никой философ не казва, че Бог му го е дал. Аз, обаче, ще кажа, че точно Бог дава всяка такава мисъл. Философското твърдение е началото на нещо, което грее като звезда и трябва да се стигне. Тоест, извеждане на тезата с направлението за нещо ново. Самото достигане до тази теза също е дело на Бог.

И все пак, какво представлява Бог?

Бог може да се знае от какво е съставен само и единствено тогава, когато Той даде тази информация за себе си. В книгата подробно е обяснен този въпрос, но тук отново ще кажа, че Бог е само разум и енергия, който формира Висшия разум. Казано по друг начин, Той дава разум на всяко нещо, в което се проявява, като материя и форма и по този начин се формира Глобалната мисъл и памет. Първичният носител на разум и енергия са елементарни енергийни частици-полета и чрез тях Той формира целия космос, в това число и човека. Тези елементарни частици-полета са само фотон и електрон и се състоят от вълни и вълнов процес. Чрез тях се формира атомът и нищо повече, за разлика от твърденията на науката, че атомът е сложно формирование от различни елементарни частици. По отношение на идеята и твърдението ми, че човекът е част от Бог, като Негово проявление във форма и материя, все още има скептицизъм, който скептицизъм сам Бог го налага в човека. Това нещо на когото и да го кажа, преди да е прочел книгата, не счита че е така, защото от много други книги се знае, че човек е отделен от Бог и той има свободна воля сам да прави това, което счита за необходимо, тъй като и в Библията пише, както казах, че Бог е създал човека, но в Библията пише, че Бог дава разум на човека. От източната духовна школа се знае единствено, че човекът носи някаква божия частица в сърцето си и това е всичко. Точно тук е цялата измама, която Бог я налага чрез човека. Тоест, сам Той на себе си налага измама. В Библията не е казано, че Бог е създал човека от себе си, а е казано, че го е създал от кал, но по Божий образ и подобие. Тук е първоначалната измама на хората, защото, както съм писал в книгата, Библията е най-разпространената книга в света и тя се признава от над 4.5 милиарда население на земята по различните вероизповедания и секти, които имат за първооснова Библията като учение. Това са двете християнства и различните секти, ислямът, който също признава Библията, особено Стария завет, юдаизма и т.н.

Какво бихте посъветвали читателите? Благодаря за отделеното време!

Нищо не бих ги посъветвал, освен Бог да им даде възможност да знаят, че ако на някой му е дадено да прочете книгата, то той ще я прочете за два –три дни, както има такива случаи, и всичко да го прекарат през себе си, все едно тя е писана за тях. Други, които също ги има, дори до десета страница не могат да стигнат, защото Бог им дава трудност за разбиране или им внушава, че това не е книга за тях или пък им внушава, че книгата е пълен боклук. Трети пък четат, връщат се и препрочитат минатото, после разсъждават по това, пак продължават и при тях процесът на четене може да продължи повече от месец, но книгата ги увлича. Така че всичко това Бог го дава, и чак когато се стигне до последната страница се разбира, че подобна информация няма никъде до момента така написана с лично изживяване, че да се разбере каква е същността на Бог. Бог е всичко, което Е! Това е истината! И аз благодаря!

 

Leave a Comment